S

Sun Baoyuan

 

Zhou Zhimin, Zhang Yuanliang, Li Xiaoyan, Zhou Huiyuan, Sun Baoyuan «Influences of various cutting parameters on the surface roughness during turning stainless steel» 57, c. 127-134 (2011)

Акустический журнал, 57, 1, c. 127-134 (2011) | Рубрика: 06.23